Dział HR odgrywa kluczową rolę w sukcesie każdego przedsiębiorstwa. Tak było zawsze, jednak w tym roku, gdy wiele firm ciężko pracuje, aby jednocześnie pozyskać wykwalifikowanych pracowników i utrzymać pod kontrolą koszty, stało się to jeszcze wyraźniejsze. W czasach pełnych wyzwań warto raz jeszcze przyjrzeć się swojej strategii HR, tak, aby mieć pewność, że zaspokaja obecne potrzeby organizacji. Oto kilka sposobów na przewartościowanie swojego podejścia, nie tylko po to, aby dobrze radzić sobie dziś, ale także być konkurencyjnym w przyszłości.

strategia HR

postaw na elastyczność zatrudnienia

Jeśli firma nie wspiera swojej działalności elastycznymi formami zatrudnienia, może zamykać sobie drogę do wykwalifikowanych pracowników. Pojawia się także ryzyko, że w wyścigu o największe talenty zostanie w tyle za konkurencją.

Wiele badań zwraca uwagę na notowany w ostatnim czasie wzrost liczby pracowników tymczasowych, a także odsetka firm, które korzystają z takiej formy. Z ostatniej edycji badania Randstad Sourceright Talent Trends wynika, że trzy czwarte (76%) liderów HR uwzględnia obecnie wykwalifikowanych pracowników tymczasowych w swoich planach kadrowych.

Podobne wyniki znajdziemy w przeprowadzonym przez American Express badaniu Global Business & Spending Outlook z 2019 r. Trzy na cztery firmy (75%) zadeklarowały, że współpraca z podwykonawcami, gig economy i praca tymczasowa będą istotnym aspektem w polityce kadrowej w ciągu dwóch lat. W 2018 r. takiej odpowiedzi udzieliło jedynie 43% respondentów.

Elastyczne zatrudnienie może przynieść wymierne korzyści:

  • dostęp do pracowników tymczasowych wtedy, gdy są najbardziej potrzebni – na przykład przy jednorazowych projektach albo występujących sporadycznie okresach wysokiego zapotrzebowania na pracowników;
  • możliwości uzyskania dostępu do specjalistów, którzy posiadają unikalne na rynku kompetencje;
  • brak konieczności podejmowania zobowiązań czasowych i kosztowych wiążących się ze stałym zatrudnieniem;
  • możliwość odciążenia stałego zespołu obarczonego dużą ilością pracy;
  • zapewnienie zastępstw na wypadek nieobecności w związku z chorobą, urlopem macierzyńskim, urlopem bezpłatnym albo urlopem naukowym czy szkoleniowym.

wykorzystaj technologię, aby obniżyć koszty

W ostatnich latach byliśmy świadkami fascynujących zmian w zakresie rozwiązań technologicznych w dziedzinie HR. Wiele z nich otworzyło przed firmami drzwi do nowych możliwości, pozwalając m.in. na większą efektywność kosztową dzięki uproszczeniu i zwiększaniu skuteczności procesów związanych z zarządzaniem kadrami.

Innowacje mogą uprościć tradycyjnie czasochłonne zadania, takie jak na przykład pozyskiwanie, wstępna weryfikacja, ocenianie kandydatów oraz prowadzenie z nimi rozmów kwalifikacyjnych.

Allyo to przykład narzędzia, które może zmniejszyć obciążenie administracyjne w obszarze zatrudniania dzięki zastosowaniu automatyzacji i uczenia maszynowego. Z kolei takie rozwiązania jak Checkster mogą przyspieszyć i zoptymalizować weryfikowanie referencji kandydatów do pracy.

Warto również rozważyć korzyści płynące z takich metod jak wideorekrutacja, które mogą sprawić, że cały proces prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych będzie prostszy i mniej czasochłonny dla wszystkich stron.

Wdrażanie technologii wspierających pracę działów HR pozwala firmie dotrzymać kroku zachodzącym zmianom. Pokazuje również, że organizacja jest skłonna stosować nowe metody i narzędzia, które sprawiają, że proces rekrutacji jest bardziej komfortowy dla kandydatów, co korzystnie wpływa na markę pracodawcy.

planuj w perspektywie długoterminowej

COVID-19 wywarł ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i pracowników na całym świecie. Dziś wiele firm, co zrozumiałe, skupia się na rozwiązywaniu aktualnych wyzwań. Jednak nawet w tak skrajnych warunkach wielu liderów HR, poza krótkoterminowymi priorytetami, będzie również myśleć o celach długoterminowych.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na przygotowanie firmy na przyszłe wyzwania jest opracowanie strategii pozyskiwania pracowników. To dobry sposób na zapewnienie, że kluczowe procesy HR, takie jak identyfikacja kandydatów, rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników są odpowiednio połączone z szerszymi celami i priorytetami organizacji.

Warto skonsultować się z kadrą zarządzającą firmą, aby jeszcze precyzyjniej określić miejsce, w którym firma chce być za dwanaście miesięcy, dwa czy pięć lat. To punkt wyjścia do lepszego zrozumienia potrzeb w zakresie wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do rozwoju firmy.

Postaraj się również przeanalizować najistotniejsze obecnie trendy w swojej branży i to, jakie zmiany mogą nastąpić w najbliższej przyszłości. Przykładowo, w przypadku nadchodzącego zmian w standardach technologicznych albo zmian regulacyjnych, przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiednie osoby i umiejętności, aby stawić czoła tym wyzwaniom.

Krótko mówiąc, warto zastanowić się, w jaki sposób przygotować firmę, na zdobycie kompetencji, które będą jej potrzebne w przyszłości. Jak do tego podejść?

Wsparcie doświadczonego partnera z branży HR może pomóc w zaplanowaniu i wdrożeniu tych etapów.

korzystaj ze wsparcia doświadczonego eksperta

Dużym wyzwaniem dla działu HR może stać się jednoczesna odpowiedzialność za zarządzanie procesami zatrudnienia i zapewnienie firmie stałego dostępu do wykwalifikowanych kandydatów, niezbędnych do rozwoju firmy. Szczególnie w wielu małych przedsiębiorstwach przy realizacji takich zadań dział HR wymaga znacznie większych zasobów niż są na ogół dostępne..

Tymczasem obszar ten jest bardzo złożony i ulega dynamicznym przeobrażeniom. Niełatwo jest dotrzymywać kroku najnowszym zmianom w HR i świecie pracy, nie mówiąc o wyprzedzaniu ich.

Dlatego właśnie wiele przedsiębiorstw może dużo zyskać dzięki współpracy z doświadczonym zewnętrznym partnerem z branży HR. Wiedza i doświadczenie firmy takiej jak Randstad może pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb Twojej firmy i dostosowaniu do nich strategii HR.

Ponadto możemy pomóc w dotrzymywaniu kroku trendom i zmianom technologicznym w obszarze HR, które mogą być szczególnie istotne dla mniejszych firm. Dla tej grupy przedsiębiorstw zwiększenie zespołu HR o dodatkowych wyspecjalizowanych ekspertów może być trudne ze względu na ograniczenia budżetowe.

Z myślą o firmach, które mierzą się z takimi wyzwaniami, przygotowaliśmy nasz zupełnie nowy przewodnik.

pobierz poradnik

Tagi: rekrutacja, przyciąganie talentów, trendy rynku pracy, formy zatrudnienia, utrzymanie pracowników, praca tymczasowa, elastyczne zatrudnienie, strategia zatrudnienia, strategie HR

subskrybuj bloga

ostatnie artykuły

autorzy

zobacz więcej