Działy HR mierzą się z niespotykanym dotąd wyzwaniem: pomaganiem firmom i ich pracownikom w powrocie do pracy w środku trwającej pandemii. COVID-19 wywarł ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu branż. Wiele sektorów zmagało się lub w dalszym ciągu zmaga się ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na swoje produkty czy usługi. Firmy, które kontynuują działalność stopniowo przystosowują się do nowej normalności. Według McKinsey nowe środowisko kształtowane jest przez cztery, kluczowe aspekty:

  •       zmiany popytu;
  •       zmiany w zatrudnieniu;
  •       niepewność związana z regulacjami prawnymi;
  •       rozumienie wirusa.

Dla działów HR aktualnym priorytetem jest dostosowanie się do bieżącej rzeczywistości i zapewnienie równowagi pomiędzy ciągłością działalności biznesowej a zdrowiem i dobrostanem psychicznym pracowników. Oznacza to, że niezbędne jest uświadomienie sobie najważniejszych wyzwań, z którymi może przyjść im się zmierzyć, a także konieczność znalezienia skutecznych rozwiązań.

wyzwania-przed-dzialami-HR-w-czasach-pandemii

ochrona zdrowia

Firmy bezustannie poszukują sposobów na zapewnienie pracownikom możliwie jak najbezpieczniejszych warunków pracy. Niepewność związana z COVID-19 sprawia, że niektórzy pracownicy wahają się przed powrotem do pracy na miejscu. Według Society for Human Resource Management część kluczowych specjalistów odmawia powrotu, właśnie ze względu na obawy przed zagrożeniami.

W tych okolicznościach kluczową rolę do odegrania ma właśnie dział HR. Pierwszym i najprawdopodobniej najważniejszym krokiem jest nawiązanie konstruktywnego dialogu z pracownikami, którzy odczuwają obawy w związku z powrotem do miejsca pracy. Należy wysłuchać ich wątpliwości, zapytać, w jaki sposób można sprawić, że ich obawy zostaną zmniejszone, a także przedstawić środki bezpieczeństwa wdrażane w celu ochrony pracowników.

Informacje na temat środków bezpieczeństwa, które są niezbędne w branży pracodawcy i będą najskuteczniejsze w jego przedsiębiorstwie można uzyskać z różnych źródeł, takich jak:

  •       instytucje rządowe;
  •       organizacje branżowe;
  •       związki zawodowe;
  •       organy służby zdrowia.

Branża usług HR, reprezentowana przez Randstad i innych liderów sektora, połączyła siły, aby opracować wytyczne, dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy w nowej normalności. Przewodnik zawiera najlepsze praktyki w zakresie BHP i praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego wznowienia działalności oraz bezpiecznego funkcjonowania w nowych realiach.

zarządzanie poziomem zatrudnienia

Upewnienie się, że pracownicy wiedzą, jak się poruszać i funkcjonować w nowej rzeczywistości  i czują się bezpiecznie powinno być głównym celem działów HR. Nowa normalność sprawia, że przed firmami pojawiają się również określone wyzwania operacyjne. Jednym z nich jest utrzymanie liczebności kadr na poziomie umożliwiającym powrót do działalności i ponowne generowanie przychodów. W wielu branżach na skutek COVID-19 doszło do dużych wahań w zatrudnieniu pracowników. Przedsiębiorstwa miały także problemy z prowadzeniem działalności ze względu na obowiązki pracowników związane z opieką nad członkami rodziny. Wszystkie te aspekty mogły skutkować znaczącymi ograniczeniami produkcyjnymi, które zbiegły się w czasie z podejmowanymi przez firmy próbami przyspieszenia i przywrócenia działalności biznesowej.

Na szczęście dla firm dostępne są rozwiązania, które pozwalają uzupełnić niedobór umiejętności i liczebności pracowników. Ewolucja rynku pracy doprowadziła do zwiększenia znaczenia elastycznych form zatrudnienia, takich jak gig economy czy praca tymczasowa.

Jedną z największych korzyści elastycznego podejścia do zatrudnienia jest możliwość pozyskania potrzebnych umiejętności i pracowników w maksymalnie szybki i oszczędny sposób. Jeżeli przedsiębiorstwu brakuje kluczowych pracowników w istotnym obszarze działalności, np. z powodu krótkoterminowych problemów zdrowotnych, wsparcie pracowników tymczasowych może umożliwić zapewnienie ciągłości biznesowej, bez czasowych i finansowych zobowiązań stałego zatrudnienia. Taka elastyczność jest dziś niezwykle istotna.

dowiedz się więcej

To zaledwie dwa aspekty w zakresie HR, z jakimi mogą mierzyć się dziś przedsiębiorcy, którzy muszą dostosować się do nowej normalności. Kolejnym tematem może być chociażby konieczność długoterminowego zarządzania zmienionym sposobem pracy. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy musieli przynajmniej częściowo oswoić się ze zdalną formą zarządzania oraz wykonywania obowiązków zawodowych. 

W nawiązaniu do dzisiejszych wyzwań, chcąc wyjść naprzeciw pracodawcom i pracownikom mierzącym się z zapewnieniem bezpiecznych warunków w środowisku pracy, opracowaliśmy przewodnik, w którym bardziej szczegółowo omawiamy te i inne kwestie oraz zawieramy praktyczne rozwiązania wspierające bezpieczne wznawianie i funkcjonowanie w obszarze działalności biznesowej:

pobieram

Tagi: trendy rynku pracy, utrzymanie pracowników, bezpieczny powrót do pracy

Anna Kaczor

Senior Branch Manager w Randstad Polska

subskrybuj bloga

ostatnie artykuły

autorzy

zobacz więcej